ซีลิโอ/สมาร์ท รีเลย์ 220v 10I/O
มิเตอร์ดิจิตอล
นาฬิกาตั้งเวลา WT-33 พร้อมขา
นาฬิกาตั้งเวลา WT-34 พร้อมขา
นาฬิกาตั้งเวลา TB-32 พร้อมขา
15-3/16\" สีดำ CT-385-4B
15-3/16\" สีขาว CT-385-4C
15\" สีดำ CT-380-7B
15\" สีขาว CT-380-7C
12\" สีดำ CT-310-4B
12\" สีขาว CT-310-4C
10\" สีดำ CT-250-4B
10\" สีขาว CT-250-4C
8\" สีดำ CT-200-3B
8\" สีขาว CT-200-3C
6\" สีดำ CT-150-3B
6\" สีขาว CT-150-3C
4\" สีดำ CT-100-2B2
4\" สีขาว CT-100-2C2
เฟส W-OP2
เฟส W-PR3
เบรกเกอร์ S800S 3สาย 700,800 แอมป์
เบรกเกอร์ SX800 3สาย 400-800 แอมป์ ปรับตั้งค่าได้
เบรกเกอร์ SX600 3สาย 300-600 แอมป์ ปรับตั้งค่าได้
เบรกเกอร์ S600S 3สาย 500,600 แอมป์
เบรกเกอร์ SX400 3สาย 200-400 แอมป์ ปรับตั้งค่าได้
เบรกเกอร์ S400S 3สาย 250,300,350,400 แอมป์
เบรกเกอร์ SXK225 3สาย 125,150,175,200,225 แอมป์
เบรกเกอร์ S100SB 3สาย 60,75,100 แอมป์
เบรกเกอร์ S100SB 2สาย 60,75,100 แอมป์
เบรกเกอร์ S50SB 3สาย 10,15,20,30,40,50Amp
เบรกเกอร์ S50SB 2สาย 10,15,20,30,40,50Amp
เบรคเกอร์ S-30E 3สาย 5,10,15,20,30Amp
เบรคเกอร์ S-30E 2สาย 5,10,15,20,30Amp
เครื่องพิมพ์มาร์คเกอร์
เทปพันสายไฟ
เคเบิ้ลไทร์ CT100-2
สายชีล LIYCY 1*3C*1
เทอร์มินอล TR-10 10A
ท่อร้อยสายไฟ 1/2
นาฬิกาตั้งเวลา H3CR-A8
ไมโครสวิทซ์ AM1701/Z15GW-B
แอมป์มิเตอร์ 96*96มม. SQ-2 ต่อตรง/ผ่านCT
โวล์ทมิเตอร์ 96*96 SQ-2 250,300,500,600v
มิเตอร์วัดความถี่ HZ METER SQ-2 96*96 47-53Hz
โอเวอร์โหลดรีเลย์ TH-N12
มอเตอร์ ขนาด 1/2 แรงม้า 220/380โวล์ท 1450รอบ
รีเลย์ My4 4PDT 3A
อินเวอร์ทเตอร์/เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ 1แรงม้า 3สาย
อินเวอร์ทเตอร์/เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ 0.5แรงม้า 2สาย

  
Sitemap หมวดหมู่